Wat zal 2014 allemaal brengen?

Januari 2014.

Ik begin dit blog en wil gaan schrijven over verschillende zaken die mij bezig houden.Dat is enerzijds de zorg voor onszelf, met aandacht en stilte momenten om te luisteren naar wat aandacht vraagt, en anderzijds zorg voor de medemensen die aangewezen zijn op zorg en aandacht van professionals.

Duurzame inzetbaarheid is eveneens een belangrijk aandachtspunt voor mij. Hoe houden we de werkers in zorg en welzijn lichamelijk en geestelijk gezond en vitaal waardoor zij met plezier en aandacht kunnen blijven werken. Wat hebben zij dan nodig?

Ik ben  van mening dat er aandacht moet zijn voor hun ervaringen, behoeften en inzet. Waarderen we dat genoeg? Is er ruimte voor eigen verantwoordelijkheid binnen hun werkuitoefening? Worden ze meegenomen in beslissingen over de werkuitoefening?

Aandacht, echte aandacht voor de medemens. Is die er nog? Is die er nog terwijl de werkdruk enorm toeneemt, er veel tijd verloren gaat aan rapportage en onze hoofden vol worden gestopt met diagnoses, protocollen en analyses. Zien we de mensen nog echt? Zien we de mens, met haar geschiedenis, verlangens en teleurstellingen nog? Is er af en toe heel even echt aandacht? Is luisteren ook werken?

Het begin met tijd en aandacht te geven aan onszelf, aan onze eigen verlangens en behoeften. Maar ook weer aan onze medemens, in onze omgeving en in ons werk. Voor werkgevers is het van belang om aandacht te geven aan de individuele werker, aan de teams en aan de ontwikkeling van de werkers. Dat geeft kwaliteitsverbetering, vermindering van ziekteverzuim en meer werkplezier.
Wie wil dat nou niet?

Ik hoop echt dat we ondanks alle ellende in de wereld aandacht blijven geven aan het mooie in de wereld, aan de mooie ontmoetingen en mensen om ons heen, en aan het mooie in onszelf. Dan gaat het een mooi jaar worden.