Visie

Visie

FullSizeRender

Visie op het leven

Ik wil graag mijn steentje bijdragen aan de wereld. Van zorg en aandacht voor de mensen die het minder hebben, van zorg voor de dieren, de aarde en ons milieu, zodat onze kinderen en kleinkinderen hier ook kunnen wonen en werken.
Het zorgen voor de aarde begint bij jezelf. Wat kun je bij jezelf veranderen? van hieruit werkt de verandering door, naar je omgeving en verder.

Visie op leren
Hoe leert een kind? Het kind speelt, ontdekt, gaat op avontuur, en ondertussen leert hij alles wat er te leren valt. Spelenderwijs. Ik denk dat we allemaal willen leren, dat het bij het mens-zijn hoort dat we ons willen ontwikkelen en groeien.
Toch zijn de moeilijke momenten in ons volwassen leven wel de momenten waar we het meest kunnen leren. Ze geven ons een kans om het anders te doen. Vaak is het ook nodig om het anders te doen. Begeleiding in deze fase van het individu of de organisatie kan helpen om dit proces te ondersteunen. Een frisse open blik helpt om te zien waar het anders kan.

Mijn inspiratie vind ik onder andere in:

Mindfulness; met mildheid en aandacht in het nu zijn. Wat kan het leven soms simpel goed zijn. Wat heb ik het nodig om in het hier en nu te zijn. Daar kan ik iets ervaren, daar kan ik zijn.

Natuur: ik heb een hond en ga bijna elke dag het bos in. Maar wat is dat een zegen. In de natuur komt langzaam mijn hoofd tot rust, komt er een frisse wind door mijn gedachten, ga ik luisteren, kijken en kom ik weer tot mij zelf.
Ik denk dat de natuur ons helpt herinneren aan ons natuurlijke zijn, met de ritmes van de seizoenen, met de stilte of slechts het geluid van de wind of de vogels.

Stilte: En ik denk dat we de stilte nodig hebben. Nodig om het contact met onszelf te vinden, of te hervinden. Om even thuis te komen bij onszelf. Vertragen helpt daarbij. Vertragen, mediteren, mijmeren en niks doen zijn belangrijk momenten in een dag. Je kunt je weer opladen en afstand nemen van alles buiten je, en van hieruit kijk je anders naar de dingen. Met een nieuwe frisse blik ga je verder met de dingen die je doet.

Kunst: kunst laat me anders kijken. Het kan mij verwarren, ik kan ontroerd raken of het kan me aan het denken zetten. Voor mij is kunst voeding voor de ziel. Het raakt me vaak in mijn wezen, en laat me dan weer anders naar de wereld kijken.
Ik denk dat kunst nodig is voor de samenleving, en dan denk ik ook aan muziek of literatuur. We herkennen, kijken, horen en zien hoe het anders kan, hoe anderen iets doen en van daaruit nemen we dat weer mee naar ons eigen leven.

Ik las een keer over het belang van kunst en cultuur in ons leven. Het voorbeeld betrof een onderwijzeres die naar een klassiek concert was geweest en daar ontroert raakte door de prachtige muziek. De volgende dag begon ze de lesdag bij haar groep kinderen, en de ontroering en de schoonheid van de klanken nam ze mee in haar lesgeven die dag. En ook de dagen daarna.

Filosofie
De filosofie helpt me om te denken over het leven, om vanuit andere invalshoeken het leven te beschouwen. Er wordt veel moois geschreven, maar de afgelopen jaren hebben de volgende schrijvers me aan het denken gezet en geïnspireerd. ‘Levenskunst’; Joep Dohmen, ‘Aandacht en presentie’ van Andries Baart en ‘Kritisch humanisme’; ‘Voorbij het dikke ik‘ van Harry Kunneman.