Intervisie

IMG_0652

Intervisie is een leermethode waarbij een groep professionals met een overeenkomstig beroep werkproblemen bespreekt en elkaar helpt het functioneren te verbeteren.

Dit meedenken over vraagstukken uit de eigen werksituatie gebeurt niet door het aandragen van oplossingen, maar door het stellen van de juiste vragen. Overdenking van die vragen biedt de inbrenger zicht op het eigen aandeel in een casus. Dat inzicht helpt om tot effectief en doelgericht handelen te komen.

Bij intervisie gaat het om:

 • inzicht en bewustwording
 • het eigen functioneren
 • de professional als persoon
 • vraagstukken waarop niet één juist antwoord bestaat
 • keuzes die een belangrijke rol spelen bij het professioneel handelen

 In intervisie wordt gewerkt:

 • met een methode
 • onder begeleiding van een facilitator
 • met een groep van vier tot acht personen
 • met een ingebrachte casus uit de werk/leer praktijk van een deelnemer
 • via een actieve rol van de deelnemers die de inbrenger helpen inzicht te krijgen in zijn vraagstuk

 • in een open en lerende omgeving

Resultaat

 • je kunt echt luisteren
 • je kunt goed een analyse maken
 • je weet de juiste vragen te stellen
 • je ziet het probleem binnen de context
 • je kunt probleemoplossend denken
 • je kunt zelfstandig alternatief gedrag ontwikkelen
 • je bent een betere professional

Intervisie laat zien dat persoonlijke en professionele groei onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Je hebt verschillende vormen en methodieken van intervisie die in overleg met de betrokkenen en organisatie gekozen wordt.