Supervisie

IMG_0645

In supervisie is er aandacht voor de mooie maar ook de moeilijk momenten op je werk en leer je betekenis te geven aan die ervaringen.

Supervisie is een op reflectie gebaseerd leertraject voor professionals die met mensen werken.

De professional onderzoekt zijn werkervaringen onder begeleiding van een supervisor. Je wordt je bewust van je gedachten, gevoelens, verwachtingen, normen en waarden en van de wijze waarop deze je handelen bepalen. Door hier van een afstand naar te kijken en dit te analyseren leer je betekenis te geven aan je ervaringen en ben je in staat om alternatief gedrag te ontwikkelen.

De onderwerpen die binnen de supervisie aan bod kunnen komen zijn:

  • je persoon: onderzoeken en ontwikkelen van je kwaliteiten, je valkuilen, je uitdagingen
  • de samenwerking met collega’s, cliënten en andere organisaties;
  • je visie / ideologie
  • de organisatie: jouw plek binnen de organisatie en de wijze waarop je daarin functioneert
  • het beleid: beleidsontwikkeling, je omgang met doelstellingen, plannen en ideeën van de organisatie

Bij de start van het supervisietraject stel je je eigen leerdoelen op. Je stuurt daarmee je eigen leerproces. De leerdoelen zijn de rode draad in het supervisieproces.
Een supervisietraject bestaat meestal uit tien tot twaalf gesprekken. De gesprekken vinden individueel plaats of in groepjes van drie. We maken binnen het traject gebruik van een werkinbreng (casussen) en reflectieverslagen.