Werkervaring en opleiding

WERKERVARING EN OPLEIDING

Eigen praktijk ‘Supervisie Coaching Creativiteit’
sinds 2009

 • Coaching en begeleiding van particulieren
 • Docent en Intervisiebegeleider bij Vrije academie ’t Pad
 • Supervisie aan werknemers in onderwijs en gezondheidszorg
 • Supervisor afdeling pedagogiek aan de Hoge school Arnhem en Nijmegen
 • Docent Materiaal en Techniek bij Vrije Academie ’t Pad
 • Intervisiebegeleider

En daarnaast:
2012-2017 Docent/trainer Levenscoach en docent/trainer Intuïtieve ontwikkeling in ‘Leven en Werk’ bij Sonneveltopleidingen.

2009-2011 Lessen coaching SPV-opleiding Hoge School Arnhem en Nijmegen

2008 De Gelderse Roos Rivierenland als preventiefunctionaris, aandachtsgebied jeugd.

2003-2008 GGZ organisatie, De Gelderse Roos Ede als Sociaal Psychiatrisch verpleegkundige. Inhoud werk: ambulante begeleiding aan adolescenten;  Intake, behandeling/begeleiding, bewegingstherapie en trainingen aan adolescenten, ouders en kinderen met psychische klachten en problemen.

Van 1995-2003 GGZ Arnhem en Ede, als Sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Inhoud werk: begeleiding aan volwassenen met psychische problemen. Werkzaamheden: intakes en behandelingen, therapiegroepen van vrouwen met seksueel geweld en het leiden van lichaamsgerichte groepen voor vrouwen en buitenlandse vrouwen.
Overige activiteiten: deskundigheidsbevordering voor docenten; vroegsignalering depressie; training automutilatie voor schoolmaatschappelijk werkers; training voor kinderen met overgewicht;

1990-1995 Hulpverlener bij crisisopvang te Nijmegen, vrouwenopvang in Oosterbeek, CAD, en GGZ Nijmegen.
Gastdocent aan HAN;  spiritualiteit in de praktijk, mandala tekenen; workshop: leven en werken vanuit je hart.

1987-1990 Als verpleegkundige in Ziekenhuizen, Zwakzinnigenzorg, Methadonpost en Psychiatrie

OPLEIDING

 • Academie voor Kunst en Ambacht, september 2016 tot juni 2018
 • Master Begeleidingskunde, VO Supervisie en Coaching Hoge School Arnhem en Nijmegen
 • Vrije academie ’T Pad, Opleidingsinstituut voor Kunstzinnig hulpverlenen en kunsteducatie, richting Holistisch Beeldend Kunstenaar
 • Pessopsychotherapie, 1e jaar, Rino Amsterdam
 • Spirituele therapie, Ad Stemerding
 • SPV-Opleiding, Hoge School Arnhem en Nijmegen
 • HBOV, Hoge School Arnhem en Nijmegen
 • A-Inservice, Ziekenhuis de Stadsmaten Enschede

CURSUSSEN, TRAININGEN EN WORKSHOPS

 • Puzzelen met TA, LVSC
 • Individueel Systemisch werk, Maria Rotte
 • Leven vanuit Essentie, Ko Bakker
 • Voice Dialoque, LVSC
 • Provocatief coachen, J.Wijnberg, J.Hollander
 • Systemisch werk voor ondernemers, J.Jobse en E.Waard
 • Stressreductie door Aandachtstraining,Tinge Training&therapie Training
 • Trainingsvaardigheden, Vrije academie ’T Pad
 • Train de trainer “Vrienden” programma, Context Rotterdam
 • Lichamelijke aspecten, Pesso-psychotherapie, Rino Noord Holland
 • Basiscursus van Voortgezette Opleiding Bewegings-Expressie in begeleiding en hulpverlening, Fontysacademie Tilburg
 • PMT en seksualiteit, Windesheim Zwolle
 • Protocollaire groepsbehandeling voor adolescenten, Rino Noord Holland